DHCP na Windows Server 2008

Nedavno sam premeštao DHCP servis sa starijeg servera (koji radi pod Windows Server 2003) na noviji server koji za operativni sistem ima Microsoft-ov Windows Server 2008. Pri tome sam dokumentovao korake koje sam vršio, pa ih u ovom post-u objavljujem, možda će nekome trebati. Procedura je vrlo jednostavna, a koraci linearni.

 

Kao kratak uvod, evo definicije DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

to je protokol, odnosno skup pravila, koji se koristi u IP mrežama, a vrši distribuciju mrežnih parametara (IP adrese, DNS serveri, Gateway, maska podmreže...), ako je u pitanju server i automatsko pronalaženje ovih parametara, ako je u pitanju klijent mašina. Omogućava da uređaj priključen u računarsku mrežu dobije jedinstvenu IP adresu i ostale parametre koje mu DHCP server dodeli, a na taj način pojednostavljuje postupak konfiguracije klijenta i štedi vreme administratoru mreže.

 

-

DHCP_01Iz START menija bira se Administrative Tools pa Server Manager.

-

DHCP_02Sa slike se vidi da ovaj server ima samo jednu ulogu (Roles), pa nije mnogo opterećen. DHCP će mu biti druga uloga, koja ga neće mnogo više angažovati. Procedura dodavanja nove uloge započinje se klikom na opciju Add Roles.

-

DHCP_03Otvara se Wizard za dodavanje uloga serveru. "Štiklirao" sam DHCP Server i kliknuo na Next.

-

DHCP_04Kreće procedura instalacije DHCP servisa, koja se odvija kroz nekoliko koraka. U Microsoft-ovom maniru, sve je precizno i jasno objašnjeno.

-

DHCP_05Procedura registruje mrežnu konekciju koja ima statičku IP adresu, i nudi da preko nje vrši svoj zadatak.

-

DHCP_06U ovom koraku unose se parametri koje će DHCP dodeljivati klijentima - ime domena i IP adrese DNS servera. Po unosu adrese DNS servera, klikom na dugme Validate izvršiće se provera.

-

DHCP_07WINS u našoj mreži nije potreban, zato biram prvu opciju.

-

DHCP_08Sada se podešava opseg adresa koje će DHCP dodeljivati klijentima. Klik na Add...

-

DHCP_09U prozoru koji se prikazao zadaje se naziv, početna i krajnja adresa opsega za dodelu, subnet mask (maska podmreže), IP adresa gateway-a, i vrsta mreže (bežična/žična) što određuje dužinu vremena na koje se IP adresa dodeljuje. Za žične mreže (LAN), IP adresa se izdaje na 6 dana.

-

DHCP_010_kreiranoScope je kreiran i aktiviran.

-

DHCP_012_ne_koristimo_IPv6U narednom koraku postupak se ponavlja za DHCPv6, ali pošto u našoj mreži ne koristimo IPv6, ovaj korak preskačem.

-

DHCP_013_autorizacijaOvo je praktično poslednji korak procedure - autorizacija sa Aktivnim Direktorijumom.

-

DHCP_014_finalWizard prikazuje parametre koje sam zadao, a klikom na Install kreće instalacija servisa na server.

-

DHCP_015_instalira_seInstalacija traje izvestan period...

-

DHCP_016_uspelo1Po završetku, ispisuje se poruka o uspešnosti instalacije.

-

DHCP_017_uspelo2izvestajKlikom na "Print, e-mail or save installation report" prikazaće se izveštaj, koji se može odštampati na štampaču ili snimiti, kao potvrda uspešnosti.

-

DHCP_018_posleKada se pogleda u Server Manager, vidi se da su sada aktivne dve uloge (servisa) na ovoj mašini.

-

DHCP_019_posle2Klikom na DHCP Server prikazuju se detalji ovog servisa - Status: Running.

-

DHCP_020_dhcp_deli_adreseNa poslednjoj slici se vidi da DHCP uspešno dodeljuje klijentima IP adrese. Nakon ovoga deaktivirao  sam DHCP servis na starom Windows Server 2k3 serveru.

-

Leave a Reply

Your email address will not be published.