Kako krenuti sa SQuirreL SQL

SQuirreL SQL Client je univerzalni SQL klijent pisan u JAVA logo2koji radi pod sva tri najzastupljenija operativna sistema. Podržva konekovanje na veliki broj baza podataka među kojima su:

  • MySQL
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle Database 8i, 9i, 10g, 11g
  • PostgreSQL
  • Microsoft Access
  • Firebird

 

Na Arch Linux instalira se iz AUR. Ako koristite yaourt komanda je:

$ yaourt -S squirrel-sql

s1Po pokretanju programa otvoriće se glavni HELP prozor u kom se možete informisati o opcijama i mogućnostima programa.

 

s2-driversKlikom na tab Drivers dobija se lista raspoloživih konektora na baze, ali se primećuje da nijedan drajver nije instaliran. Ovo se mora uraditi ručno, a evo kako se instaliraju drajveri za MS SQL i MySQL.

 

s3-fali jTDSZa konekciju na MS SQL baze postoje dva drajvera, jedan je zvanični Microsoftov, a drugi Open source JDBC - jTDS za koji mnogi tvrde da je brži i stabilniji.

jTDS se skida sa SourceForge stranice

http://sourceforge.net/projects/jtds/files/

 

s5-raspakovao jari potrebno ga raspakovati u direktorijum plugins.

 

s6-izabrao driverZatim se duplim klikom u listi drajvera otvaraju podešavanja i tu se zada putanja do .jar fajla.

 

s7-driver je okSada se u listi konektora vidi da je uspešno prepoznat.

 

Procedura za MySql je identična. Prvo se skine konektor:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

 

s8-raspakovao MySQL drivera zatim raspakuje u plugins direktorijum.

 

s9-MySQL_osposobljenU podešavanju konektora zada se putanja do .jar fajla. MySQL driver je prepoznat i spreman za kreiranje konekcije na bazu.

 

Evo i uputstva za osposobljavanje oficijelnog Microsoft-ovog driver-a. Njega skinite sa ovog linka:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=11774

 

s4-MS_DL1Otvoriće se download stranica.

 

s4-MS_DL2Na njoj kliknite na dugme DOWNLOAD pa izaberite .tar.gz arhivu.

 

s5-raspakovao tarSkinutu arhivu raspakujte i .jar fajl ubacite u direktorijum za MSSQL plugin. Tu se već nalazi jTDS drajver.

 

sql-aktivni drajveriSada se u listi drajvera vidi da su uspešno učitani i jTDS i MySQL i MSSQL.

 

Ovim je SQuirreL SQL osposobljen za konektovanje na servere baza podataka. O kreiranju konekcija (Aliases) pisaću drugi put.

Leave a Reply

Your email address will not be published.