Razlike između tipova bekapa

Kadgod nekome pravim plan backup-a podataka (direktorijuma i fajlova), dolazi do zbunjenosti pri objašnjenju razlika  tipova bekapa. Možda će  ovaj članak pomoći da se razjasne neke nedoumice...

 

Ovo nije detaljan tekst o svim tipovima bekapa koji postoje, nego samo o onima koji se u praksi najčešće koriste radi zaštite i arhiviranja podataka. Takođe ne ulazi u detalje varijacija najčešćih tipova.

Kompletni ili full backup je jednostavan, i obično ga svi razumeju - kopiraju se kompletni podaci na drugu lokaciju ili medij. Osnovna prednost je izuzetna jednostavnost vraćanja (restore) podataka, a mane su što je ovo obiman i dugotrajan proces koji zauzima mnogo skladišnog prostora. Zbog toga se full bekap radi periodično (najčešće kada je opterećenje malo) i obično se kombinuje sa inkrementalnim i diferencijalnim bekapima.

Dinamika full bekapa

 

Diferencijalni bekap - prvo se napravi jedan full bekap podataka, pa se zatim kreiraju snimci svega onoga što je različito u odnosu na taj full bekap. Samo je poslednji diferencijalni bekap bitan uz full, ostali (između full i poslednjeg diferencijalnog) nisu bitni. Mane su što se ovim procesom i dalje zauzima dosta prostora, i što je spor, ali je zato brži od full bekapa, a daje viši nivo bezbednosti od inkrementalnog.

Dinamika diferencijalnog bekapa

 

Inkrementalni ili dodavajući bekap pravi snimak razlike u odnosu na poslednji (jučerašnji, u slučaju dnevnih bekapa) bekap, odnosno, relativan je na bekap koji mu prethodi (kompletni, diferencijalni ili inkrementalni). Njegove prednosti su velika brzina izvršenja i to što zauzima drastično manje prostora, a uz to i manje opterećuje protok na mreži ukoliko se vrši na NAS, a mana što je restore proces dugotrajan i kompleksan jer se moraju vratiti i full bekap i svi inktementali redom. Uz to je i manje bezbedan, jer oštećenje samo jednog inkrementala ponekad može da naruši čitav restore proces.

Dinamika inkrementalnog bekapa


Kombinovanje sva tri tipa bekapa nije preporučljivo, zbog komplikovanja procedure restauracije podataka. Uvek se držite kombinacija: full+diferencijalni ili full+inkrementalni. U momentu povratka podataka najmanje vam treba još i  konfuzija!


 

Restauracija (restore) podataka: za full bekap nema šta da se priča, samo se prekopira i to je to - šta je sačuvano biće vraćeno. U slučaju diferencijanih bekapa, koristi se full backup i poslednje kreirani diferencijalni backup. Inkrementalni prave najviše posla jer se koristi poslednji full backup i svi inktementali posle njega, redom.

Napomena: Ako razmislite o procesu restauracije direktorijuma i fajlova iz diferencijalnih i inkrementalnih bekapa, brzo ćete shvatiti da se pri ovim procesima vraćaju i fajlovi koji su u međuvremenu obrisani. Ovo je logično - ako ste u subotu napravili full bekap u kom je fajl1, zatim ste fajl1 menjali u ponedeljak i u utorak napravili inkrementalni bekap a zatim u sredu obrisali fajl1, procedura restore-ovanja u četvrtak vratiće fajl1 iz full bekapa a onda i iz bekapa od utorka. Ovakvo ponašanje može se izbeći korišćenjem ozbiljnog (enterprise-level) softvera za bekap,  kao što je popularni BACULA.  Bacula ima opciju Accurate Mode i neće restore-ovati fajlove koji su obrisani, jer svaku promenu upisuje u bazu podataka pa ima katalog operacija izvedenih nad direktorijumima i fajlovima.

Za kraj, dodajem da se pod bezbednim bekapom isključivo smatra postojanje bar 3 identične kopije podataka, od kojih se bar jedna kopija izmešta na udaljenu lokaciju (off-site).


Slike popularnih backup programa:

Bacula

Cobian backup

Backup4all

Leave a Reply

Your email address will not be published.